Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace k danému tématu:

  • Hospodářská komora ČR nadále jedná s čelnými představiteli státu, se kterými diskutuje možná opatření ve vztahu k českému hospodářství. Současně projednává vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky, kteří v důsledku koronavirové infekce a návazných nucených preventivních opatření jsou výrazně limitováni ve svých ekonomických aktivitách. V této činnosti budeme pokračovat i zítra, kdy se budeme účastnit jednání s Alenou Schillerovou, ministryní financí, či Petrem Hůrkou, náměstkem ministryně práce a sociálních věcí.

  • Hospodářská komora ČR bude chtít od vlády znát konkrétní postupy, jak mohou podnikatelé žádat o kompenzace či integraci informací na jediný přehledný portál. Dostupné informace se proto snažíme shromažďovat na www.komora.cz

  • Hospodářská komora ČR rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty poté využijeme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

  • Hospodářská komora ČR dnes uspořádala tiskovou konferenci s názvem „Koronavirus a česká ekonomika. Jak šíření viru a preventivní opatření dopadnou na firmy?“, které se kromě mé osoby zúčastnil také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, a Vilian Sivek, předseda fóra cestovního ruchu. Na tiskové konferenci jsme komentovali aktuální vývoj situace, ale také představili vlastní návrhy řešení jako např. určení výše kompenzace firem či bezúročné půjčky pro podnikatele.

Prosazujeme i kompenzační opatření v tom smyslu, že by kompenzace mohla být v případě zaměstnavatelů odvozena od celkového objemu náhrad mzdy vyplácených zaměstnancům. Nemusela by být rovna celkovému objemu těchto náhrad, mohla by být i nižší s ohledem na možnosti státního rozpočtu. Zaměstnavatelé by si o výši této kompenzace snižovali pravidelné měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení (podrobné informace k tomuto návrhu naleznete zde). 

Dále jsme představili nástroje cílené na OSVČ nad rámec obecných opatření, zmírňujících dopad koronaviru na cash flow podnikatelů. 

Ve vztahu PODNIKATEL => STÁT / VEŘEJNÁ INSTITUCE navrhujeme:

o   zrušení plateb záloh na daň z příjmů a záloh pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění

o   možnost podávat daňové přiznání k 1. červenci i v případě, že je za OSVČ nezpracovává daňový poradce

Ve vztahu PODNIKATEL => PODNIKATEL vyzýváme: 

o   stát, aby participoval na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance (kompenzací části úroků z prodlení)

o   stát, aby participoval na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů (kompenzací části úroků z prodlení nebo smluvní pokuty)

o   banky a pojišťovny, aby volily rozumný solidární přístup při uplatňování a vymáhání pohledávek k dlužníkům z řad podnikatelů (především MSP a OSVČ), kteří se vlivem koronaviru dostali do obtíží se splácením svých závazků

Všechny představené možnosti mají za cíl zabránit masivní ztrátě pracovních míst a propadu celé ekonomiky.

·       Aktualizovanou souhrnnou informaci „Jak na to“, která Vám zodpoví klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům, naleznete na webu komory.

O nových skutečnostech Vás budeme nadále informovat.

S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR