Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

v návaznosti na naše předchozí sdělení si Vám dovoluji podat nové informace k aktivitám Hospodářské komory ČR ohledně COVID-19 ve vztahu k podnikatelské obci: 

 • Dnes jsme se zúčastnili jednání na MPSV, které řídil náměstek Robin Povšík za účasti dalších náměstků MPSV a zástupců zaměstnavatelů a odborů. Předmětem jednání byly i návrhy  HK ČR. MPSV ústy pana náměstka Petra Hůrky představilo návrh směřující ke zmírnění následků současné situace. MPSV navrhuje opatření směřující na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům. Vláda vyhlásí usnesením program na základě § 120 zákona o zaměstnanosti, který umožní v některých případech (např. karanténa) zvýšení vyplácených náhrad při překážkách v práci a kompenzaci těchto náhrad zaměstnavatelům. MPSV vyslyšelo i návrhy Hospodářské komory a pro OSVČ navrhne přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, který umožní ex post i OSVČ vyplatit tzv. ošetřovné. 
 • Avizované setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou bylo vzhledem k průtahům při jednání vlády přesunuto na zítřek. Na schůzce budeme diskutovat již včera představené konkrétní návrhy na zmírnění dopadů hospodářské situace a taktéž návrhy možných kompenzačních řešení.
   
 • Rozumíme a respektujeme rozhodnutí vlády zavést nouzový stav v zemi. Zároveň však vládu vyzýváme, abychom se společně co nejrychleji zamysleli, jak firmám pomoci překlenout toto složité období. V danou chvíli jedinou možnost vidíme v okamžitém přístupu firem k bezúročným úvěrům již od 50 tisíc Kč, s odkladem splátek o minimálně 1 rok. Tento návrh předkládáme také proto, že z hlediska administrativního a organizačního bude nejjednodušší, protože nevyžaduje žádnou změnu legislativy. Kompletní informaci naleznete v dnešní tiskové zprávě.
 • Nadále usilujeme o koncentraci všech relevantních informací na jediný přehledný portál. Sami se prozatím snažíme veškeré informace soustředit na www.komora.cz.
    
 • Ve spolupráci s Vámi i regionálními komorami a živnostenskými společenstvy pokračujeme v analýze negativních dopadů pro podnikatele a sumarizaci možných návrhů kompenzačních řešení. Získané informace následně využíváme při jednáních s příslušnými orgány státu.
   
 • Další užitečné informace naleznete v dnešním vydání newsletteru, speciálním denním monitoru Hospodářské komory ke koronaviru (v příloze) a na webu věnovaném koronaviru, kde již zítra uveřejníme odpovědi na nejčastější otázky, které souvisí s novými vládními opatřeními.

Závěrem Vám upřímně děkuji za všechny konstruktivní nápady, které mohou přispět k řešení nastalé situace. 

S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR