Pomáháme rozvoji podnikání v regionu od roku 1995.

Okresní hospodářská komora Kutná Hora vznikla v dubnu 1995. Je tu především proto, aby hájila zájmy svých členů a podnikatelů a také proto, aby pomáhala svým členům v komunikaci s orgány státní správy, samosprávy (měst a obcí) a s dalšími úřady.

Ohk Kh | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA

Okresní hospodářská komora Kutná Hora realizuje:

Logo Opz Barevne.jpg | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA
Aktuálně
Loading RSS Feed
Projekty

Okresní hospodářská komora Kutná Hora (dále jen „OHK“) získala dotaci, která umožňuje členům OHK zdarma zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců díky školením a kurzům, které jsou hrazeny z přijaté dotace.

Předseda Okresní hospodářské komory Vladimír Střihavka 19. března vyzval dopisem starostu města Kutná Hora Josefa Viktoru…

Zprávy
Loading RSS Feed

Miroslav Vaníček byl oceněn zlatou Merkurovou medailí

Brno, 15. září 2021. Miroslav Vaníček byl na návrh OHK Kutná Hora vyznamenán zlatou Merkurovou medailí, nejvyšším oceněním, které Hospodářská komora České republiky uděluje. Za dlouholetou dobrovolnou práci pro komoru, za zásluhy o její rozvoj a za dlouhodobou aktivní podporu podnikání mu ji v předvečer konání 33. sněmu Hospodářské komory České republiky v Brně předal prezident komory Vladimír Dlouhý.

Ing Vanicek Zlaty Merkur | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA