Pomáháme rozvoji podnikání v regionu od roku 1995.

Okresní hospodářská komora Kutná Hora vznikla v dubnu 1995. Je tu především proto, aby hájila zájmy svých členů a podnikatelů a také proto, aby pomáhala svým členům v komunikaci s orgány státní správy, samosprávy (měst a obcí) a s dalšími úřady.

Ohk Kh | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA

Okresní hospodářská komora Kutná Hora realizuje:

Logo Opz Barevne.jpg | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA
Aktuálně
Loading RSS Feed
Projekty

Okresní hospodářská komora Kutná Hora (dále jen „OHK“) získala dotaci, která umožňuje členům OHK zdarma zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců díky školením a kurzům, které jsou hrazeny z přijaté dotace.

Předseda Okresní hospodářské komory Vladimír Střihavka 19. března vyzval dopisem starostu města Kutná Hora Josefa Viktoru…

Zprávy
Loading RSS Feed

Vladimír Dlouhý povede Evropskou asociaci hospodářských komor

Stockholm, 21. března 2023. Vladimír Dlouhý, bývalý dlouholetý člen Okresní hospodářské komory Kutná Hora, byl zvolen do čela Eurochambres, Evropské asociace obchodních a průmyslových komor. Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání 21. března 2023 ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Stal se tak vůbec prvním Čechem, který jako prezident povede evropskou komorovou síť, která zastupuje 20 milionů podniků ze 43 zemí. 

Vd V Kh 2019 1 | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA