Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Za nejvýznamnější rozhodnutí vlády za uplynulý týden považuji schválení návrhu na úpravu programu Antivirus. Podstatou je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. Cílem je pak ochrana pracovních míst.

Program Antivirus, který realizuje Úřad práce České republiky, se rozběhne v pondělí 6. dubna. Žádosti o náhrady mezd lze podávat prostřednictvímwebové aplikace na www.uradprace.cz.

Nárok na příspěvek na náhradu mezd mají zaměstnavatelé, kteří mají buď zaměstnance na karanténě nebo v izolaci, nebo museli uzavřít své provozovny na základě některého z opatření vlády (resp. ministerstva zdravotnictví). Žádat mohou i ti zaměstnavatelé, u kterých došlo k omezení nebo uzavření provozu z důvodu snížení poptávky či nedostatku surovin vstupních materiálů. Podle druhu překážek v práci bude poskytována v náhrada režimu A ve výši 80% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně a v režimu B ve výši 60% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.

Užitečné informace Jak řádně požádat o příspěvek na náhradu mezd jsme pro vás zkoncentrovali zde. Kompletní manuál MPSV pro zaměstnavatele můžete nalézt zde.

  • Jak jsem včera uvedl, provedli jsme rozbor vládního návrhu zavést moratorium nájemného placeného podnikateli. Rozumíme kroku vlády umožnit odklad splatnosti 3 měsíčních faktur až o 24 měsíců. Na druhou stranu ale i vlastníci nemovitostí mají závazky vůči bankám, dodavatelům služeb i samotnému státu. Hospodářská komora se proto dnes připojila k výzvě podnikatelských organizací vládě, aby své rozhodnutí korigovala.
  • Děkuji všem zaměstnavatelům, že začali využívat novou platformu Zachraň práci!, která umožňuje dočasně „půjčovat“ zaměstnance jiným zaměstnavatelům. Za první dva dny 250 firem nabízí přes 3.200 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by nemuseli jít na úřady práce. Poptáváno je 400 lidí. Nejčastěji jde o operátory výroby, pracovníky ve stavebnictví, v dopravě, kovodělníky a strojírenské dělníky. Zapojte se i vy, dispečink je na čísle 800 222 121, informace na https://www.komora.cz/zachranpraci/.
  • Dnes jsme na webových stránkách komory umístili žádost Svazu chemického průmyslu ČR o rozšíření cíleného programu na podporu zaměstnanosti Antivirus a prohlášení veletržního a eventového průmyslu, jehož autorem je mj. Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR. Oba podněty řešíme v rámci Krizového štábu MPO.
  • Připomínám, že na našem webu naleznete ke stažení vzory nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Vzory zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP. Nově si můžete také stáhnout Žádost o povolení splátek dluhu vůči Okresní (případně jiné) správě sociálního zabezpečení, a to pro OSVČ i pro zaměstnavatele.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

Další kroky vládních činitelů budeme pečlivě monitorovat i během víkendu, abych Vám mohl opět v pondělí zaslat aktuální přehled vývoje událostí včetně aktivit Hospodářské komory ČR.

Přeji Vám mnoho sil a pevné zdraví.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR