Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Vládou navržený kompenzační bonus z pera ministerstva financí ve výši 25 tisíc Kč pro OSVČ je krokem správným směrem. Nejenom zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli být předmětem zájmu státu v této obtížné situaci. Nicméně podoba bonusu, která byla vládou navržena, má z našeho pohledu nedostatky, kvůli kterým by na státní příspěvek nedosáhla celá řada drobných podnikatelů, jejichž živnost byla v souvislosti s pandemií vážně poškozena. Budeme v rámci dalšího legislativního procesu usilovat o změnu parametrů bonusu, která umožní spravedlivější přístup větší skupině OSVČ k bonusu, a to tím spíše, že nezbytnost úpravy návrhu připustila i ministryně financí.

K původně představenému návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ v souvislosti s krizovými opatřeními jsme pro vás přehledně zpracovali vyplývající podmínky a další důležité informace

  • Dnes jsme pro vás vypracovali právní rozbor k návrhu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ohledně moratoria nájemného placeného podnikateli. Téma má z hlediska podnikatelů dvě roviny – navržená regulace z pohledu nájemce a pohled ze strany pronajímatele. Podle Hospodářské komory je důležité, aby pronajímatelům byla zajištěna ze strany státu kompenzace v podobě poskytnutí záruk či úvěru, která zabrání tomu, aby fakt, že jsou připraveni o příjmy z nájemného, nevedl k jejich poškození. Příjem z nájmu je totiž pro ně v mnoha případech klíčovým zdrojem pro splácení úvěrů či úhrad jiných služeb. Pronajímatel by neměl fakticky skrytě úvěrovat nájemce bez podpory státu. Není vyloučeno, že návrh dozná změn v dalším legislativním procesu.
  • Dnes ráno byl spuštěn avizovaný příjem žádostí o záruku v programu ČMZRB COVID II. Již po třech hodinách byl však kvůli velkému zájmu pozastaven. Potvrdila se tak naše výhrada, že alokace je nepochopitelně malá. Díky navýšení alokace o dalších 3,5 miliard Kč byl program posléze znovu otevřen. V tuto chvíli platí, že příjem žádostí je prodloužen do 3. dubna, 23:59 hod
  • Již jsem vás informoval, že státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) nabídla českým vývozcům okamžitou pomoc. Snížila poplatky, zkrátila čekací dobu a žádosti exportérů při hledání nových odběratelů vyřizuje přednostně. Vláda včera schválila také změnu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Pokud novelu schválí parlament, nově se EGAP zaručí za úvěry, o které podniky s více než 250 zaměstnanci budou žádat u komerčních bank kvůli koronaviru. EGAP bude ručit za úvěry 5 mil. korun až 1,4 mld. korun. Podrobnosti zde.
  • Dnes odpoledne jsme zaměstnavatelům v Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina a Režim ostatní země) rozeslali bleskovou anketu k dopadům koronaviru na zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Reakce využijeme při dalším postupu Hospodářské komory, při nabízení nových služeb a při komunikaci se státními orgány s cílem ulehčit vám v současné tíživé situaci. Anketa bude otevřena po následující 3 dny (do neděle 5. dubna).
  • Na základě podnětů, které jsme obdrželi od našich začleněných společenstev k 1. dubnu 2020, jsme zpracovali přehledovou tabulku, ve které tyto podněty nejen koncentrujeme, ale zároveň i monitorujeme stav jejich plnění. Tabulku budeme průběžně aktualizovat.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR