• Rubriky příspěvkuProjekty

Předseda Okresní hospodářské komory Vladimír Střihavka 19. března vyzval dopisem starostu města Kutná Hora Josefa Viktoru k prominutí nájemného nebytových prostor města nájemcům, podnikatelům, kteří tyto provozovny většinou byli nuceni s ohledem na nařízení vlády uzavřít a nyní v nich nevytváří žádný příjem. Sám předseda OHK Vladimír Střihavka šel příkladem a ve všech nebytových prostorách, které jako majitel pronajímá, prominul nájemcům tříměsíční nájem. Současně k tomu vyzval i ostatní členy OHK Kutná Hora, kteří pronajímají nebytové prostory jiným podnikatelům.