Vážení členové Hospodářské komory,
vítáme, že vláda po nedělním jednání představila jasný plán rozvolňování proticovidových opatření a přechod České republiky do 3. stupně protiepidemického systému. Zároveň jsme ale doporučili vládě, aby provedla revizi poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům či zahájení antigenního testování. Podrobnosti ke zmíněným návrhům včetně informací k aktuální legislativě a našich aktivit na pomoc krizí zasažených podnikatelů jsme pro vás shrnuli níže.
·      Vláda na své mimořádné nedělní schůzi schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Otevřít budou moci všechny obchody a služby včetně restaurací, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit 10 osob uvnitř a 50 osob venku. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky. Bližší informace k přijetí krizových opatření lze nalézt v usnesení vlády č. 1262Hospodářská komora vítá rozhodnutí vlády částečně umožnit podnikatelům jejich činnost.Zároveň navrhujeme možnosti podpory firem i ve třetím stupni nebo zahájení antigenního testování.
·      V pondělí vláda mimo jiné schválila tzv. Restart sportu, což představuje uvolnění až 2,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Národní sportovní agentury na program podpory sportovních organizací. Finanční prostředky budou využity zejména na podporu investic do sportovní infrastruktury, na opětovné nastartování českého sportu utlumeného krizovými opatřeními vlády a na minimalizaci dopadů pandemie covid-19. Program podpoří projekty jak pro profesionální, tak i pro amatérský sport včetně sportu hendikepovaných. NSA chce mimořádné dotace rozdělit ještě letos. V této souvislosti ale musím poznamenat, že z pohledu profesních zájmů naší členské základny palčivěji vnímám absenci podpory sektoru fitness, bazénů a dalších podnikatelsky provozovaných sportovišť.
·      Až 400 milionů korun půjde dle rozhodnutí vlády na dofinancování programu Ošetřovné II pro OSVČ, až 100 milionů korun na nově spuštěný program Smart Parks for the Future určený mj. na projekty regenerace brownfieldů a podpory opatření cirkulární ekonomiky a až 200 milionů korun na program Czech Rise Up 2.0. V něm bude vyhlášena nova výzva Czech Rise Up 2.0 – Technologie na podporu vzniku nových a vysoce inovativních projektů, které pomohou především při řešení socioekonomických dopadů pandemie.
·      Minulý čtvrtek zástupci Hospodářské komory absolvovali online schůzku s náměstkyní Silvanou Jirotkovou a jejími kolegy z MPO s ambicí korigovat či doplnit fungování stávajících kompenzačních programů. Jednalo se o reakci na vaše podněty, ve kterých mě i další představitele komory upozorňujete, že aktuální nastavení kompenzačních programů jen velmi okrajově zmírňuje finanční problémy, s nimiž se potýkáte v důsledku mimořádných opatření vlády. V této souvislosti jsme náměstkyni Jirotkové navrhli, aby byl upraven stávající program COVID – nájemné. Mělo by jít např. o rozšíření okruhu adresátů kompenzací o skupinu vlastníků, kteří splácejí hypotéku, či nájemců, kteří jsou s pronajímatelem ve vztahu spřízněné osoby. Dále naši zástupci vyjádřili přesvědčení, že by tento program měl být rozšířen o prvek, který by podpořil energeticky náročné provozy. Vedle toho v návaznosti na soustavné výzvy některých zvláště zasažených odvětví zmínili, že je třeba dotáhnout připravovaný program COVID – Veletrhy/kongresy, cílící na firmy vlastnící a spravující nemovitosti určené pro konání hromadných akcí a na firmy s navazujícími činnostmi, anebo vytvořit program COVID –pohyb, který by pomohl sektoru fitness a dalších sportovišť, přičemž by mohl být uplatněn mechanismus voucherů podobně jako v programu COVID – Lázně. Velkou šancí pro všechny postižené firmy by však bylo zastřešení všech dosavadních dílčích odvětvových kompenzačních programů řešením podle německého vzoru, kde by se podnikatelům při splnění určitých kvalifikačních kritérií garantovala státní pomoc do výše, řekněme, 75 % jejich předkrizového obratu (se započtením všech ostatních již poskytnutých kompenzací, jako je třeba Antivirus, kompenzační bonus, všechny programy „covid“). O tomto námětu jsme informovali na nedělnítiskové konferenci. Zmíněná témata jsem připraven znovu otevřít na dnešním večerním jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.
·      Vláda ČR svým usnesením umožňuje od 3. 12. konat vzdělávací akce a zkoušky, a to v omezeném počtu 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech. U veřejných zkoušek je možná přítomnost dalších 3 osob z řad veřejnosti ve vnitřních prostorech. Je třeba důsledně dodržovat hygienická pravidla  – nošení roušek, dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry, max. počet 4 osob u stolu a konzumace potravin a nápojů pouze vsedě. Zvláště pro účely zajišťování školení prostřednictvím dotačních titulů (OPZ – školení zaměstnanců) však upozorňujeme, že k dnešnímu dni je stále platný výklad, podle kterého není možné realizovat vzdělávání s fyzickou přítomností externího lektora. Tuto situaci lze řešit pouze přítomností externího lektora online, což je dle výkladu ŘO považováno za prezenční výuku. Očekáváme, že v nejbližší dnech dojde ke korelaci této metodiky Ministerstvem zdravotnictví.
·      Zítra, tedy ve středu 2. prosince v 11:00 hod., společně se zástupci nejvýznamnějších zaměstnavatelských a odborových svazů vyzveme na on-line tiskové konferenci poslance, aby co nejdříve zahájili diskuzi nad parametry kurzarbeitu v příslušných výborech. Důvodem je obava o nesplnění vládou deklarované účinnosti od 1. ledna 2021.
·      S předstihem si dovoluji avizovat, že provoz bezplatné poradny pro podnikatele bude ukončen 20. prosince 2020. Rád bych při této příležitosti znovu ocenil usilovnou práci odborných kapacit nejen z řad zaměstnanců Úřadu HK ČR, ale také spolupracujících advokátních kanceláří a poradenských společností. Jmenovitě se jedná o: ARROWS, Becker & Poliakoff, AK FELIX a spol., HAVEL & PARTNERS, Frank Bold Advokáti, MELKUS KEJLA & PARTNERS, AK Němec, Bláha & Navrátilová, PADĚRA, RADA & PARTNEŘI, PRK Partners, ROWAN LEGAL, VIA IURIS, AK VINDICTA. Velké díky také patří našemu strategickému technologickému partnerovi –  společnosti NEWPS.CZ.
Upřímně si vážím důvěry, s níž se obracíte na Hospodářskou komoru při nejasnostech s výkladem vládních opatření, proto i po ukončení mimořádné poradny vám bude k dispozici jak na našich webových stránkách,tak také na našich facebookových stránkách „Chatbot Komorník“, který vám dokáže pomoci v orientaci ve vládních opatření.
·      Na komorovém webu nadále pravidelně publikujeme informace k přeshraničnímu pohybu. Pozornost věnujte změnám u těchto zemí: Belgie,Estonsko, Francie, Maďarsko a Slovensko.
Například pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky platí, že se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvímformuláře e-hranice.
·      Na webových stránkách Komory jsme publikovali tiskovou zprávuČeské svazu pivovarů a sladoven. Ten vyčíslil, že v důsledku opětovného uzavření hospod, barů a restaurací přicházejí české pivovary týdně o více než 340 milionů korun, celkově pak v průběhu druhé vlny pandemie mohou ztratit na tržbách za čepované pivo až 3,8 miliardy korun. Dále jsme uveřejnili reakci České komory fitness na povinnost nosit roušky při cvičení a také vyjádření Asociace hotelů a restaurací k rozhodnutí vlády o přechodu do třetího stupně. Velmi oceňuji i práci dalších oborových společenstev i krajských a okresních hospodářských komor.
·      Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také průběžně sledovat nawww.komora.czwww.komoraplus.cz či na facebookovém profilu Hospodářské komory ČR.
·      Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR