Vážení členové Hospodářské komory,
v návaznosti na opatření vlády kvůli situaci s COVID-19 si vám dovoluji zaslat týdenní souhrn informací ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR.

  • Vláda schválila pokračování programu MPSV Antivirus režimu B do 31. 8. 2020. HK ČR ve spolupráci s dalšími zaměstnavatelskými svazy prosazuje i zachování režimu A, protože k zavírání provozů může docházet na lokální úrovni.
  • Vláda také v pondělí svým usnesením zrušila cenové moratorium nájemného z bytů. Pro detailní informace klikněte zde.
  • Jak jsme informovali minulý týden, byl publikován zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky.  Z pohledu HK ČR se jedná o nedostatečné opatření, které bohužel ještě bylo doplněno poslaneckým přílepkem, který snižuje lhůtu pro povinná hlášení ČSSZ z osmi dnů na jeden. Účinnost byla stanovena od 1. září 2020. HK ČR se proti tomu ostře vymezila. Následně i díky tlaku HK ČR byl k návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení odsouhlasen poslanecký pozměňovací návrh, který navrací lhůtu zpět. Legislativní proces ještě nebyl ukončen, zákon napravující nesmyslné zkrácení lhůty nyní čeká na projednání v Senátu (Senátní tisk č. 268), přičemž předpokládáme, že bude schválen. Další informace si můžete přečíst např. zde.
  • Z Poslanecké sněmovny do Senátu vedle zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který umožní prominutí pojistného za měsíce červen až srpen jen u malých firem (do 50 zaměstnanců) a  při splnění dalších omezujících podmínek, míří  tzv. protikrizový daňový balíček (Senátní tisk č. 267). Pro obce přináší možnost zavést osvobození od daně z nemovitosti, v rámci daně z příjmů možnost zpětného uplatnění daňové ztráty do výše 30 miliónů Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020  může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty). V případě silniční daně budou sníženy sazby u všech kategorií vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny, a to již pro rok 2020. V případě  daně z přidané hodnoty se navrhuje pro ubytovací služby, kulturní a sportovní akce a sportovní služby snížení sazby z 15 % na 10 %, a to ode dne účinnosti zákona.
  • Ve Sbírce zákonů tento týden pod číslem 262/2020 Sb. vyšla novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje čerpat kompenzační bonus pro společníky a jednatele malých s.r.o. za celé období od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020. Zároveň byla pod číslem 263/2020 Sb. publikována novela zákona o EET, která pro všechny odkládá povinnost elektronicky evidovat tržby až od 1. 1. 2021.

· V úterý se v prostorách sídla Hospodářské komory České republiky konalo za přítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara zasedání Sekce obranného průmyslu při HK ČR. Mezi diskutovaná témata patřila soběstačnost v dodávkách vojenského materiálu či ochranných pomůcek v krizových dobách. Vyjma podpory domácího obranného průmyslu jsme se zároveň shodli, že tento segment průmyslu může hrát významnou roli i v nastartování exportu. Další výstupy z jednání si můžete přečíst zde.
· V závěru minulého týdne jsem svým dopisem adresovaným na ministra kultury Lubomíra Zaorálka podpořil iniciativu sektoru filmového průmyslu. Vzhledem k tomu, že právě filmový průmysl patří mezi nejvýznamnější odvětví kulturního a kreativního průmyslu, je významným zadavatelem práce, odběratelem zboží a služeb od českých OSVČ a MSP, může být rovněž využit pro restart české ekonomiky.
· Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k dynamickým změnám v rozvolňování přeshraničního pohybu, zaktualizovali jsme dnes pro vás dokument s názvem Nová pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti.
· Hospodářská komora Praha 1 se zapojila do projektu reSTART podnikání, který nabízí příběhy jednotlivých podnikatelů a živnostníků v různých branžích o tom, jak uchopili příležitost restartu v době koronakrize, jakými zásadními změnami procházejí na začátku jejich nové budoucnosti a jak se jejich byznys bude rozjíždět v příštích měsících. Pokud máte zájem zviditelnit svůj příběh, můžete tak učinit zdarma do 30. července 2020zde.
· Rád bych vás také informoval o možnosti hlasování v anketě Absurdita roku2020, která momentálně probíhá, a nad kterou Hospodářská komora každoročně přebírá záštitu. Cílem ankety je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. V anketě můžete nalézt i dvě nominace za Hospodářskou komoru, a to „platby za rozhlasové a televizní poplatky v době COVID-19“ a „kategorie prací“. Za pozornost však stojí i ostatní nominované absurdity. Neváhejte a rozhodněte, které administrativní nařízení nebo jiné opatření je pro letošek tím nejabsurdnějším! Hlasovat můžete do 8. červnazde.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR