Vážení členové Hospodářské komory,
v návaznosti na opatření vlády kvůli situaci s COVID-19 si vám dovoluji zaslat týdenní souhrn informací ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR.

  • Vláda ČR v pondělí schválila Program COVID III. Cílem COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících opatření. Zaručovaný úvěr bude možné využít k provozním nákladům, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie atd. Podrobnosti je možné nalézt zde. Bližší informace k fungování programu COVID III získáte na on-line webináři, který pořádáme dne 26. 5. 2020 (pro členy HK ČR zdarma). Na webináři vystoupí i lidé, jež se podíleli na přípravě tohoto programu. Podívejte se na podrobnosti akce zde.

Dalším program, který vláda schválila je Program COVID nájemné. Program MPO nazvaný COVID – Nájemné nyní musí schválit, resp. notifikovat Evropská komise. Po notifikaci programu vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním náležitostí žádosti. Program se bude týkat podnikatelů, kteří museli kvůli mimořádným opatřením zcela uzavřít provozovny pro prodej zboží a služeb. Podstatou programu je rozložení nákladů mezi pronajímatele (může poskytnout slevu 30 % z nájemného), nájemce (musí uhradit 70 % nájemného před slevou) a stát (přispěje nájemci 50 % nájemného před slevou). Týkat se bude nájemních vztahů ve 2. čtvrtletí 2020. Jako pozitivní aspekty návrhu hodnotí HK ČR to, že (1) poskytování slevy není pronajímatelům ukládáno jako povinnost, ale možnost, (2) nájemce si musí slevu s pronajímatelem aktivně vyjednat (není jen pasivním příjemcem). Naopak za negativní lze označit malou flexibilitu programového rámce – pevně stanovená výše slevy a příspěvku a nic mezi tím.

  • Senát ve středu schválil vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (Senátní tisk č. 259). Pokud návrh zákona podepíše prezident, budou zaměstnavatelé moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Penále, které běžně činí 0,05 procenta dlužné částky denně, bude až do 20. října sníženo na 0,01 procenta denně, za čtvrt roku tedy zhruba jedno procento. Firmy nebudou muset podle návrhu hradit penále, které nepřesáhne 1000 korun. Odklad plateb bude poskytován bez žádosti. Pokud zaměstnavatel platbu na sociální zabezpečení za květen do 20. června (za červen do 20. července a za červenec do 20. srpna) okresní sociální správě nepošle, bude mu automaticky přiznán odklad se zvýhodněným úročením. Pokud zaměstnavatel dlužné částky neuhradí do 20. října, správa sociálního zabezpečení mu vyměří běžné penále. Podle stanoviska HK ČR je absurdní, je-li odklad plateb prezentován jako pomoc a současně je tato pomoc provázena sankcí. HK ČR od počátku s jakýmikoli sankcemi v této souvislosti nesouhlasila, ale její argumenty orgány legislativy nevyslyšely.

· Na pondělní jednání vlády ministryně Maláčová avizovala předložení prodloužení programu Antivirus pro firmy zasažené koronavirem do konce srpna. Podmínky pro čerpání však nebudou úplně totožné. Zároveň by na pondělní vládu měl být předložen protikrizový daňový balíček. HK ČR v obecné rovině navrhované úpravy v oblasti daně z příjmů podporuje, a to zejména možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, stejně tak v rámci úpravy daně z přidané hodnoty (DPH) snížení sazby DPH pro ubytování a návštěvy kulturních zařízení ze stávajících 15% na 10%.
· Jak zajistit dostupnou zdravotní péči po úderu pandemie? Na tuto a další otázky budou odpovídat účastníci kulatého stolu v pátek 22. května od 9:00 do 11:00 hodin. Diskuze se kromě mé osoby mimo jiné zúčastní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, náměstek pro zdravotní péči VZP David Šmehlík, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky TBC Ladislav Dušek či předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Ivo Hlaváč Debatou bude provázet šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Diskuzi můžete sledovat online na tomto odkazu.
· Dnes jsme na webu zaktualizovali Tabulku s požadavky HK a jejich plnění či 20 požadavků Hospodářské komory pro podnikatele. Dále jsme pro vás připravili Výběr opatření prosazovaných HK ČR, který vkládám do přílohy tohoto sdělení.
· Tento týden jsem se písemně obrátil na ministryni práce a sociálních věcí s žádostí o podporu elektronického vzdělávání po celou dobu vzdělávacích projektů OPZ a rovněž zjednodušení pravidel pro tuto formu vzdělávání. Predikce dalšího vývoje spojeného s šířením koronaviru je velmi nejistá a elektronická komunikace je dnes již běžnou součástí pracovního, vzdělávacího i rodinného prostředí, takže svůj požadavek nepovažuji za něco mimořádného, společenskému standardu se vymykajícího. Součástí dopisu je rovněž žádost o plošné prodloužení realizace aktuálních projektů (např. výzva 110). Věřím, že MPSV uzná nesporné výhody elektronické vzdělávání a přijme je do současných a budoucích vzdělávacích projektů jako efektivní a vítaný nástroj.
· Na webu komory jsme umístili Aktualizovaný manuál pro provoz fitness center od 25. 5. 2020.
Přeji mnoho sil a pevné zdraví.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR