Vážení kolegové,

již před časem jsme vám společně se Zdeňkem Zajíčkem, viceprezidentem HK ČR a zároveň prezidentem ICT Unie, představili na tiskové konferenci záměr mobilní aplikace „bezpečná provozovna“. Nyní bych vám rád v 10 bodech přiblížil její základní myšlenku, princip a také motiv pro její uvedení do praxe. Abych rozptýlil případné obavy či nejasnosti, připravili jsme pro vás spolu s kolegy také odpovědi na dotazy, které v souvislosti s jejím zavedením mohou ve společnosti rezonovat.

Mobilní aplikace „bezpečná provozovna“ a standardy pro návrat do normálu

Hospodářská komora požaduje návrat podnikatelů do normálu. Proto chce co nejrychleji otevřít všechny služby a jiné podnikatelské činnosti, aniž by se zákazníci museli prokazovat potvrzením o negativním testu, naočkování nebo prodělání nemoci.

Vláda ale zvažuje, že vybrané segmenty podnikání (vyšší koncentrace zákazníků, délka návštěvy) nebude zatím otevírat vůbec, nebo jen za podmínek, že podnikatelé budou v provozovnách dodržovat režimová opatření pro bezpečný provoz na jedné straně a zákazníci se budou prokazovat potvrzením na straně druhé.

Tam, kde budou tato pravidla nezbytnou podmínkou pro provoz, Hospodářská komora chce být připravena. Proto pro podnikatele a zákazníky vyvíjí rozhraní do mobilní aplikace, které by umožnilo napojit se na státem chystaný systém vydávání uzamčených QR kódů.

Hovoříme tedy o dvou systémech – stát vyvíjí systém generující QR kódy s potvrzeními, Hospodářská komora vyvíjí validátor těchto kódů. Stát tak stanovuje a konkretizuje pravidla, mj. uznávání PCR a antigenního testu ze zaměstnání, délku platnosti testu nebo dobu, kdy lidé mají protilátky atd.

Jestliže pro vstup do provozovny bude potvrzení od zákazníka nutné, pak myšlenka Hospodářské komory je, že zákazník se při vstupu prokáže potvrzením v mobilní aplikaci nebo na papíře, že podstoupil test, je očkován nebo má protilátky. Na displeji se ukáže ANO, NE pro vypršení platnosti testu. Nikdo z hospodských přece nechce jinou informaci. Potřebuje jen vědět, že ten, kdo do provozovny vstupuje, splňuje státem stanovené podmínky. A zákazník potřebuje vědět, že vstupuje do bezpečné provozovny, uvedené na mapě bezpečných provozoven.

Hospodářská komora nabízí lepší řešení, než jsou jen pro podnikatele a tuzemskou ekonomiku devastující plošné zákazy, a to je samoregulace podnikání, jež je postavena na zvýšení bezpečnosti provozoven, vytvoření prostoru důvěry mezi podnikatelem a zákazníkem a komfortu pro obě strany.

První standardy pro to, aby provozovny byly bezpečné, již existují. Příkladem jsou pravidla označená jako Bezpečná restaurace, za nimiž stojí mj. Český svaz pivovarů a sladoven, nebo pravidla bezpečného provozu sportovních areálů, bazénů a saun definovaná Českou komorou fitness. Podniky se v nich zpravidla zavazují, že nastaví vzdálenost mezi stoly či zákazníky, omezí počet zákazníků na metry čtvereční a budou provozovány za zvýšených hygienických podmínek.

Aplikace má umožnit podnikateli získat manažerský přehled o dodržování pravidel, ze seznamu si tak bude moct „odškrtat“ splnění těchto standardů. Pokud v rámci své bezpečné provozovny nabízí i nadstandard (kupř. filtrování vzduchu apod.), jednoduše je doplní.

Aplikace bude zákazníkům zobrazovat mapu bezpečných provozoven. V mapě budou zobrazeny ty provozovny, které se zavázaly dodržovat vládou definovaná i vlastní pravidla pro bezpečný provoz.

Hospodářská komora aplikaci již testuje. Na straně státu teď je, aby definoval, jak a kdy se podnikatelé mohou napojit na státní systém vydávání QR kódů a pravidla pro bezpečný provoz, nebo přijal ty standardy, které sami podnikatelé státu nabízejí.

Otázky a odpovědi:

Aplikací diskriminujete, protože rozdělujete lidi na ty, kteří jsou otestováni nebo naočkovaní, a ty, kteří nejsou.

Podnikatelé jsou připraveni otevřít ihned a nejlépe bez aplikace. O tom, komu, kdy a za jakých podmínek bude umožněno podnikat, nerozhodují podnikatelé, ale vláda. Podnikatelé proto nabízejí státu i zákazníkům jiné řešení, než jsou plošné zákazy. Ať si každý svobodně vybere, zda je lepší podnikatelům umožnit, aby se samoregulovali a vytvořili bezpečné prostředí důvěry mezi nimi a zákazníkem, nebo aby byl některý druh podnikání zapovězen, dokud tady bude covid-19.

Nevidím důvod, proč bych se měl komukoli při vstupu do obchodu jakkoli prokazovat.

Ani podnikatelé přece nechtějí, aby jim zákazníci sdělovali zdravotní stav. Stát podle našich informací nezvažuje, aby pro vstup do obchodů se zákazník musel prokazovat potvrzením. Jestliže ale potvrzení u jiných segmentů podnikání stát bude vyžadovat, nebo dokonce bude podmínkou k tomu, aby podnikatelé mohli po roce uzávěr začít znovu podnikat, podnikatelé i zákazníci budou mít v ruce nástroj, který můžou použít. Musí být na svobodném rozhodnutí podnikatelů i zákazníků, zda tyto podmínky přijmou, nebo ne.

Jako zákazník nemám chytrý telefon.

Ne všichni jej používají, proto Hospodářská komora jedná se státem
i o papírové verzi.

Nebudu platit 1500 korun za PCR test, abych šel na pivo do hospody.

K tomu Vás nikdo nenutí. Za situace, kdy se v ČR testuje 500 tisíc lidí denně povinně v zaměstnání a přibývají desítky tisíc naočkovaných, podnikatelé nevidí důvod, proč by si po práci nemohli večer zajít na pivo na zahrádku nebo do kina. Hovoříme o dobrovolném a dlouhodobém prostoru bezpečí – jednak pro personál podnikatelů, jednak pro zákazníky.

Nebudu kupovat nějakou drahou čtečku, abych mohl lidi pustit dovnitř.

Řešení musí být levné, dostupné a pro podnikatele i zákazníka uživatelsky co nejjednodušší. Podnikateli bude stačit mobilní telefon, tablet či jiné zařízení, které užíval pro EET.

Kdo bude zákazníky kontrolovat? Nemám na to čas ani dostatek personálu.

Kontrola při vstupu je obtěžující pro podnikatele i zákazníka. Jestliže deklarujete, že jste provozovnou bezpečnou pro zákazníky i zaměstnance, pak je třeba, aby si to oba vzájemně prokázali. Každý podnikatel si musí dát na misku vah, zda je pro něj výhodnější otevřít za nějakých podmínek, nebo ne. Je to diskomfort, ale pokud to bude jedinou cestou k otevření provozovny, je to efektivní řešení.

Mám malý obchod na malém městě a žádnou aplikaci mít určitě nebudu. Pustím každého zákazníka, který si bude chtít nakoupit nebo se klidně jen podívat.

Mějte na paměti, že uzavřené nejsou jen obchody, které vláda otevře pravděpodobně jen pod podmínkou dodržování režimových opatření o počtu zákazníků apod. Vláda zakázala organizovat hromadné akce, jako jsou koncerty, festivaly a různá divadelní představení, vzdělávací kurzy, navštívit restaurace, ubytovat se, poskytovat různé osobní služby, omezena je činnost sportovišť, cestovních kanceláří atd. Některé segmenty chce otevřít za řadu týdnů, možná měsíců. Aplikace jim může umožnit podnikat dříve.

Test nehodlám platit, očkovat se taky nenechám, covid jsem taky neměl. Takže já jako zdravý člověk budu sedět doma?

Tuto otázku musíte položit vládě, která stanovuje pravidla. Stejně nespravedlivé je to, že stát zakázal některých podnikatelům podnikat, ačkoliv nikdy nebyli zdrojem nákazy. Jsou mezi námi podnikatelé, kteří chtějí podnikat a jsou připraveni pro zákazníka vytvořit takové prostředí, v němž se nebude cítit ohrožen nákazou. Bezpečněji se zákazníci budou cítit v těch provozovnách, které budou dodržovat určité protiepidemické standardy za účelem snížení rizika přenosu nákazy. Jejich povinností ale je i chránit zdraví svých zaměstnanců.

Nechci vést evidenci zákazníků nebo jeho aktivit.

Nikdo nechce tyto záznamy pořizovat, podnikatelé tyto informace nepotřebují. Nicméně požadavky sdělují hygienici, přičemž jediným nám známým důvodem pro to, aby se tato evidence vedla, je vytrasování lidí, kteří mohli potenciálně přijít do styku s nemocnou osobou.

Důležité informace – nejen v souvislosti s koronavirem – průběžně publikujeme na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR