Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších přijatých opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

·        S ohledem na dnešní rozhodnutí vlády o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších byl ustaven krizový štáb na MPO s aktivní účastí zástupců HK ČR.

·        Na základě tohoto opatření byl ustaven také pracovní krizový štáb na HK ČR, který dnes jednal od 14:00hod. a který průběžně reaguje na požadavky krizového štábu MPO a shromažďuje podněty od jednotlivých komor a společenstev a samotných členů, tak aby HK ČR mohla aktuálně reagovat na případnou aktualizaci rozhodnutí vlády (např. udělení možných výjimek). 

·        Hospodářská komora dnes požádala vládu o změny v zákazech platných od dnešní šesté hodiny ranní. Ze zákazu chceme vyjmout mj. poskytování zdravotnických, sociálních, poštovních a souvisejících služeb (Czech POINT), služeb finančních (bankovních, pojišťovacích), právních (včetně notářských), znaleckých a poradenských (např. účetních, auditorských, daňově poradenských, makléřských a finančně poradenských, technickoporadenských), služeb bezprostředně spojených se stavební výrobou a stavebnictvím, akutních opravárenských a servisních služeb (např. autoopravny). Více viz  tisková zpráva.

·        Dále jsme dnes jednali s radním hl. města Prahy Janem Chabrem o opatřeních, která by mohla přijmout Praha v souvislosti s dopadem koronaviru na podnikatele. Hospodářská komora bude s magistrátem o pomoci podnikatelů jednat i v příštích dnech. Obě organizace chtějí koordinovat další kroky, které živnostníkům v Praze uleví. Více viz  tisková zpráva .

·   Hospodářská komora dále navrhuje, aby zastupitelské úřady pokračovaly alespoň v přijímání žádostí firem o kvalifikované zaměstnance. Zároveň prosazujeme, aby pracovníkům ze zahraničí, kterým v těchto dnech vyprší pobytové oprávnění, bylo automaticky prodlouženo. 

·        V souvislosti s rozhodnutím vlády budeme služby Hospodářské komory – vydávání certifikátů o původu zboží a karnetů ATA – dále nabízet, ale doporučujeme jejich využívání korespondenční cestou. Mýtné služby prosím využívejte, jen pokud je to nezbytně nutné. 

·        Již jsme Vám také rozeslali včera avizovanou anketu o dopadech přijatých opatření na Vaše podniky. Abychom mohli žádat od státu pomoc, musíme znát Vaše konkrétní problémy a zmapovat jejich rozsah, proto budeme rádi, když nám odpoví co nejvíce z Vás.  

·       Vaše podněty a dotazy ohledně dopadů přijatých opatření nadále shromažďujeme a aktualizujeme v souhrnném materiálu na webových stránkách komory Jak na to.

·       V příloze opět najdete shrnutí mediálních výstupů ohledně koronaviru.  

Znovu všem děkuji za spolupráci a přeji pokud možno klidný večer. 

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR