Vážení členové hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. 

  • V průběhu dne jsme společně s tripartitními partnery jednali se členy vlády a poté s jejich náměstky o parametrech Ministerstvem práce a sociálních věcí navrženého programu kompenzace náhrad mezd vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům na překážkách v práci. Přes intenzivní jednání se nepodařilo nalézt konsensus. Kritickou byla otázka, zda se poskytnutím těchto kompenzací mají vyloučit veškeré případné další požadavky firem na náhradu škod vyvolaných opatřeními vlády v souvislosti s koronavirovou epidemií. Zítra by jednání měla pokračovat.
  •    Odpoledne jsem se v Poslanecké sněmovně sešel s vedením ODS k současné situaci ohledně koronaviru a dopadů současných preventivních opatření na podnikatele. Jsem velmi rád, že jsme se u občanských demokratů setkali s podporou zejména v otázce ochrany OSVČ nebo malých a středních firem. Prosazujeme alespoň částečné kompenzace mzdových nákladů v situaci, kdy firmy přicházejí o možnost příjmů z tržeb za služby a výrobky. ODS podporuje i návrhy Hospodářské komory na odklad, popř. odpuštění vybraných daní a povinných odvodů. Shodli jsme se také na tom, že stát musí urychleně zabezpečit ochranné prostředky pro zaměstnance. Tato opatření je nezbytné prosadit i za cenu vyššího rozpočtového deficitu v letošním roce. Máme za to, že si to naše země vzhledem k nízkému zadlužení může dovolit.
  • Proběhlo mimořádné neformální setkání členů představenstvaHK ČR, na kterém se řešila současná situace spojená s Covid -19 a vyhodnocoval dosavadní přístup vlády.
  • Během dnešní tiskové konference, kterou živě přenášela ČTK, jsem vyzval vládu, aby urychleně přijala potřebné kroky pro záchranu nejohroženějších podnikatelů. Ochrana podnikatelů před krachem by měla být jednou z priorit státu. Zároveň jsem během tiskové konference představil výsledky bleskového šetření, které jsme v minulých dnech uskutečnili a do nějž se zapojilo přes 1 300 podnikatelů. Podle ankety už nyní problémy kvůli koronaviru pociťují čtyři z pěti oslovených firem. Stát proto musí k záchraně tuzemské ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících kromě programů ČMZRB připravit přibližně 40 miliard korun. Odkaz na tiskovou konferenci najdete zde, výstup v podobě tiskové zprávy zde.
  • Všem bych chtěl znovu poděkovat za vyplnění výše zmíněné ankety. Seznámit se s jejími výsledky a názory podnikatelů na dopady koronaviru na podnikání můžete zde.  
  • Rád bych také ocenil konkrétní kroky pražského magistrátu v pomoci firmám. Po jednáních s Hospodářskou komorou město nebude jako pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby. V této návaznosti žádám města a obce, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Ve vyjednáváních firem s městy jsou připraveny pomoci krajské a regionální hospodářské komory po celé zemi.
  • EGAP připravil pro usnadnění sjednání pojištění balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Více informací zde.
  • Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme zveřejnili informace mj. od Svazu automobilového průmysluCechu mechanických zámkových systémůSvazu chemického průmysluSIMARČeské  asociace interim managementu a dalších. Vše najdete na https://www.komora.cz/koronavirus/
  • V příloze opět najdete shrnutí mediálních výstupů ohledně koronaviru.

Na závěr bych Vás chtěl znovu požádat o shovívavost u časových prodlev odpovědí na Vaše velmi četné dotazy. Posilujeme náš tým o další odborníky, abychom dokázali co nejrychleji reagovat.   

S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR