Vážení členové hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně zpřísnění plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. 

  • I dnes jsme pokračovali v jednáních s vládními představiteli – proběhla videokonference, které se účastnili předseda vlády A. Babiš, vicepremiér a ministr průmysl a obchodu a ministr dopravy K. Havlíček spolu se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a dalšími významnými reprezentanty průmyslu. 
  • Je potvrzeno, že vláda s největší pravděpodobností dnes vyhlásí karanténu na celé území ČR. V tuto chvíli se jedná o tom, zda bude karanténa vyhlášena z neděle na pondělí nebo z pondělí na úterý (informace k 19:00 hod.). Podstatnou informací je, že i přes vyhlášenou karanténu nebude omezena hromadná doprava a bude umožněno docházet do práce.
  • Apelovali jsme na vládu, aby vyhlášení karantény a její podmínky jasně komunikovala vůči obyvatelstvu a uklidnila tak zaměstnance, aby neměli obavu chodit do práce.
  • Zároveň jsme po vládě požadovali, aby zaměstnancům, kteří přijdou do styku s veřejností (zákazníky), zajistila ochranné pomůcky.
  • Doporučujeme všem zaměstnavatelům, aby se svými zaměstnanci komunikovali a individuálně jednali o této situaci. Samozřejmě pokud to jde a pracovní pozice to umožňuje, doporučujeme využít home office apod.
  • V pondělí přistoupíme k vyhodnocení přijatých vládních opatření na podporu podnikatelů. Vláda na naše podněty průběžně pozitivně reagovala, ale nyní musíme zhodnotit, jak reálně jsou její opatření uskutečňována konkrétními kroky.
  • ČMRZB dnes zveřejnila postup pro čerpání Úvěru COVID a nejčastější otázky a odpovědi. Dokumenty najdete zde.
  • Na včera večer rozeslanou anketu o dopadech přijatých opatření na Vaše podniky již reagovalo přes 1 000 podnikatelů. Budeme rádi, pokud se připojí i další, kdo dosud neodpověděli. Všem za vyplnění ankety velmi děkujeme.
  • Aktuální informace o dění jsou pro podnikatele k dispozici na webových stránkách.
  • Na webových stránkách komory jsme také umístili informace našich začleněných společenstev ohledně dopadů přijatých opatření na jejich obor. Dnes jsme zveřejnili informace od Asociace péče o senioryČeské komory fitness a Společenstva kominíků.

Na závěr bych Vám všem chtěl velmi poděkovat za velké množství podnětů a reakcí jak ze strany Vás členů, tak ze strany regionálních komor a zapojených společenstev. Všechny podněty shromažďujeme a průběžně je předáváme krizovému štábu MPO.

Ještě jednou děkuji.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR