Vážení členové Hospodářské komory,
v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Komentář k výstupům z jednání Poslanecké sněmovny:

· Do Senátu směřuje pozměněný návrh zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ. Novou podobu návrhu považuji v porovnání s původní verzí za výrazně lepší variantu, nicméně přesto mám výhrady k nedostatečnému cílovému okruhu osob, které by jej mohli využít. Ani do Senátu postoupená podoba nepamatuje například na společníky zejména malých s.r.o. Analýzu upraveného zákona naleznete zde.
· Do Senátu rovněž směřuje návrh zákona, který umožní podnikatelům požádat z důvodu pandemie o moratorium na splátky bankovních úvěrů (jistiny i úroků) na 3 až 6 měsíců s tím, že lhůta pro splacení úvěru se prodlouží o dobu přerušení splácení. Analýzu upraveného zákona naleznete zde.

  • V návaznosti na projekt Zachraň práci!, do kterého se zapojilo za týden více než 400 podnikatelských subjektů, Hospodářská komora spolu s partnery rozšířila své projektové aktivity o projekt Vyrábějme v Česku. Projekt fungující na základě stejných principů, jehož cílem je propojit výrobce ochranných prostředků s poptávajícími subjekty, se těší značné oblibě. HK ČR registruje již více než 50 nabídek od výrobců s nejrůznějšími ochrannými pomůckami (roušky, respirátory, ochranné brýle apod.). Registrace do projektu je zdarma po dobu nouzového stavu. Více informací naleznete zde.
  • Na webu jsme publikovali vyhodnocení otázky ke změnám v organizaci práce, kterým v současnosti čelí mnoho firem. V normálním pracovním režimu v současnosti pracují (alespoň někteří) zaměstnanci ve třetině firem (34 %), ve zpracovatelském průmyslu je to u tří pětin (60 %) respondentů v rámci HK ČR.  Celkem 60 % našich zaměstnavatelů deklaruje, že v současné situaci všichni jejich zaměstnanci pracují jinak než v normálním firemním režimu. Změny jsou skutečně zásadní a došlo i k poklesu produktivity práce.
  • Na webové stránky komory jsme také umístili tiskovou zprávu Asociace českých nábytkářů k současné situaci.

Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

  • Zítra dopoledne se uskuteční mimořádná tisková konference k aktuální situaci živnostníků a zaměstnavatelů. Společně se mnou na ni vystoupí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky. Konferenci můžete sledovat od 10:00 hod. např. na facebookových stránkách Hospodářské komory.
  • Možná jste již zaznamenali billboardy s kampaní „Než bude pozdě“. Ta nabádá k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu tuzemské ekonomiky. Jedná se o způsob, jakým chtějí firmy z různých odvětví podpořit aktivity Hospodářské komory, a tím pomoci k zesílení tlaku na vyjednávání s vládou o podpoře živnostníků a firem. Cílem této kampaně je také informovat o našem webu tak, aby informace a rady, které na něm publikujeme, mohlo využít co nejvíce podnikatelů. Iniciátorem kampaně je skupina BigBoard, která bezplatně poskytla 120 svých velkoplošných outdoorových reklamních ploch napříč republikou a zajistila jejich výrobu i instalaci. Finanční podporu na režijní náklady spojené s tiskem a instalací výlepů poskytlo již 12 podnikatelů a firem. Skupině Bigboard i všem podporovatelům našich aktivit mnohokrát děkuji.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.
  • Další užitečné podnikatelské informace ke koronaviru najdete také v novém vydání časopisu Komora, který v těchto dnech míří do vašich poštovních schránek. Online verzi aktuálního dubnového vydání časopisu již naleznete také na stránkách Hospodářské komory.

Přeji mnoho sil a pevné zdraví,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR