Vážení členové Hospodářské komory,
v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.
· Výstupy z jednání vlády:
· Vláda na své pondělní schůzi rozhodla o prodloužení programu Antivirus, v jehož rámci mohouzaměstnavatelé čerpat příspěvky na náhrady mezdvyplácené zaměstnancům na překážkách, až do konce května. Dosavadní nastavení programu pokrývalo období od 12. března do 30. dubna. Vláda rovněž schválila návrh novely daňového řádu. V této souvislosti oceňuji flexibilitu a soudnost ministerstva financí i celé vlády, když se poučily z neúspěchu předchozího návrhu, pro který se minulý týden nenašla podpora v Poslanecké sněmovně. Nové vládní znění tak v podstatě akceptuje všechny připomínky, které k daňovému řádu Hospodářská komora v dosavadním legislativním procesu uplatňovala. O dané věci jsme se podrobněji vyjádřili ve včerejší tiskové zprávě.
· Vláda v pondělí zahájila diskusi o odkladu zaměstnavatelských odvodů na sociální pojištění. Chce se mi říci „konečně“. O tomto nástroji, nejlépe spojeném s částečným prominutím odvodů, hovoří komora od samého počátku koronavirové krize jako o jedné z nejefektivnějších forem pomoci státu firmám s problémy v cash flow. Vláda by měla opatření definitivně schválit na své pondělní schůzi. Věříme, že do té doby vyladí některé zbytečné parametry. Myslím si, že by splátkování odvodů za květen až červenec mělo být možné i za doposud uvažovaným horizontem 20. září a nemělo by vůbec být penalizováno.
· Vláda rovněž začala řešit problém doposud zcela opomíjených malých společností s ručením omezeným. Jejich společníci nedosáhnou na 25tisícový kompenzační bonus pro OSVČ. Z případné náhrady mzdy společníků, pokud je společnost zaměstnává, jsou doposud nastavenými podmínkami programu Antivirus takové firmy rovněž vyloučeny. MMR přišlo s návrhem na zvláštní dotační program pro společníky vybraných společností postižených koronavirovou krizí. K definitivnímu schválení dotačního programu se má vláda vrátit na své čtvrteční schůzi, kdy bude znovu jednat o návrhu příslušného nařízení vlády. K původní předloze nařízení jsme v uplynulých dnech měli řadu připomínek, které vedle řady legislativně technických výhrad (důsledek toho, že předpisy nyní vznikají velmi rychle bez detailnější odborné diskuse) věcně směřovaly především k rozšíření okruhu osob, které by byly oprávněny žádat o dotaci. Doufám, že se ledy prolomí i v této oblasti.
· V době, kdy sepisuji toto sdělení, Poslanecká sněmovna právě rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 17. května. Uvidíme, jaký to bude mít vliv na program postupného uvolňování dosud platných krizových a dalších mimořádných opatření.
· Na dnešní tiskové konferenci jsme spolu s Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí ČR a Davidem Markem, hlavním ekonomem společnosti Deloitte, mimo jiné uvedli, že vláda by měla zachovat veškeré dotační programy pro firmy, města a obce, které jim umožňují vyšší efektivitu, modernizaci, digitalizaci a ochranu životního prostředí. Stejným směrem by měl stát směřovat také balíky smysluplných investičních opatření na povzbuzení české ekonomiky. Další výstupy si můžete přečíst např. v této tiskové zprávě. Sestřih klíčových sdělení pak můžete zhlédnout na zpravodajském webu iDNES.cz.
· Na komorovém webu jsme pro vás mj. aktualizovali:
· Informační materiál, který se týká přeshraničního pohybu osob v návaznosti na poslední rozhodnutí Vlády ČR. Materiál popisuje a objasňuje pravidla pro přeshraniční pohyb občanů ČR na Slovensko, do Rakouska, Německa a Polska. Dokument dále informuje o podmínkách vstupu cizinců na území ČR.
· Přehledovou tabulku s opatřeními vlády, respektive státu, a doporučeným postupem Hospodářské komory pro podnikatele. K nahlédnutí zde.
· Informaci o prodloužení programu Antivirus, a to v návaznosti na včerejší zasedání vlády.
· Na webové stránky komory jsme uveřejnili výzvuČeské asociace úklidu a čištění (CAC) k znovuotevření provozů, která navazuje na již dříve publikovaná Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s koronavirem.
Dovoluji si vás upozornit také na stanovisko Veletrhů Brno. Připomínám, že Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě, kterého se každoročně účastní přes 1 600 vystavovatelů. Řada z vás jej navštěvuje nebo vystavuje na něm své výrobky, proto čekáte na zprávu, jak bude tato akce pro podnikatele probíhat letos. Pořadatelé požádali vládu, aby veletrhy zařadila do stejné kategorie vládního harmonogramu uvolňování restrikcí jako provozovatele nákupních center.
Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.
· Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer nabízíme v rámci služby Vzorné Právo vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Služba byla zpřístupněná 31. března 2020 a od té doby do nabídky přibyly nové vzory a byl spuštěn chat jako podpora pro práci se vzory. Služba je dostupná skrze Právní elektronický systém (PES)https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr. Věřím, že vzory budou užitečné při řešení širokého spektra záležitostí, se kterými jsou nyní podnikatelé nuceni se potýkat. Více informací naleznete přiloženém dokumentu. Nabídka je platná do 30. června 2020.
· V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR