Vážení členové Hospodářské komory,
v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Stručně shrnuji některé závěry z dnešního jednání vlády:

· Pro zařízení poskytující lázeňskou léčebně-rehabilitační péči je důležité nové sdělení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vládní kabinet hodlá počkat do konce dubna na vyhodnocení epidemiologické situace, a pokud nevzniknou problémy, postupně by se měly otevírat i lázně.
· Vláda schválila navýšení ošetřovného na 80 % denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60 %. Klíčové pro živnostníky, kteří pečují o své blízké, je, zda tato změna se bude týkat i OSVČ. Ministryně práce Jana Maláčová to předpokládá, nicméně zatím nepotvrdila srovnání podmínek pomoci s tím, že s návrhem na navýšení ošetřovného musí přijít ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Resort by měl výzvu k podávání žádostí o podporu za duben vyhlásit1. května.
· V souvislosti s návrhem cestovních kanceláří vytvořit koridor pro dovolené např. v Chorvatsku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula připustil, že je to jedna ze zvažovaných možností, nicméně budou nezbytná jednání s několika státy na vrcholné úrovni. Dovede si představit, že takový tranzit bude umožněn v zemích se zdravotním rizikem podobným riziku v ČR. Zda taková jednání vláda zahájila, nicméně neuvedl.

  • Vítám dnešní rozhodnutí Senátu, který vrací návrh zákona ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k podnikání (tisk 239) k přepracování do Poslanecké sněmovny. Horní komora mj. schválila pozměňovací návrh umožňující pronajímatelům poskytnout až 80% státní záruky za nezaplacené nájemné v době koronavirové krize. Návrh tak pamatuje i na skupinu podnikatelů, na kterou původní návrh schválený sněmovnou nemyslel. Více informací naleznete v tiskové zprávě.
  • Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Nově jsme publikovali stanovisko Asociace českých nábytkářů.

Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

  • Pozitivně vnímám rozhodnutí měst a obcí, jež jakýmkoliv způsobem pomáhají podnikatelům a živnostníkům. Vzhledem k tomu, že bych nerad ve svém výčtu na někoho zapomněl, nebudu uvádět žádné konkrétní příklady. Mohu však doporučit podívat se na komorový web, kde podobné informace rádi sdílíme.

Oceňuji také práci krajských a okresních hospodářských komor, které plní informační roli, poskytují poradenský servis, aktivně jednají s územně samosprávnými celky, podílí se na zabezpečení a rozvozu osobních ochranných pomůcek a prostředků a vykonávají mnoho dalších aktivit na podporu podnikatelů a živnostníků ve svém regionu. Mezi poslední informace, které jsme publikovali k danému tématu, patří chvályhodná aktivita Jihočeské hospodářské komory či KHK Střední Čechy.

  • Znovu bych chtěl poděkovat těm z vás, kteří jste vyslyšeli mou výzvu a poslali mi e-mail se svými zkušenostmi s programy COVID I, COVID II nebo Antivirus. S těmito podněty pracuji nejen směrem k MPO a MPSV, na váznoucí pomoc podnikatelům upozorňujeme také v médiích. Děkuji, že jste byli ochotni se o své zkušenosti podělit např. dnes se čtenáři Hospodářských novin zde.

V souvislosti s vašimi dotazy ohledně podpory v programech COVID jsme se také spojili s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, abychom pro vás zjistili podrobnější a aktuální informace. ČMZRB v rámci programů COVID zatím schválila podnikatelům podporu v celkovém objemu 1,6 miliardy Kč (přičemž z toho COVID II činí 1 mld. Kč), finálně ČMZRB zpracovala na 1 400 podnikatelských žádostí. V programu COVID I bylo vyplaceno 500 mil. korun. Peníze se tedy – alespoň podle vyjádření této státní banky – již reálně vyplácejí. Nicméně za složitě akceptovatelné považuji dvě věci. Za měsíc je vyřízena jen necelá polovina žádostí. A jestliže byla celková alokace COVID I v sumě 5 mld. korun, statistika naznačuje, že se tato alokace nevyčerpá. V takovém případě je absurdní, proč odmítnutí podnikatelé stále postrádají vysvětlení, z jakého důvodu zrovna jejich žádost byla zamítnuta. Přitom se ukazuje, že komunikace ze strany ČMZRB, která by pomohla žadatelům odstranit případné nedostatky v žádosti, by umožnila čerpat prostředky ještě z tohoto programu, protože peníze zjevně k dispozici jsou. Hlavním problémem je, ale zbytečná administrativních náročnost celého procesu, na kterou jsem upozornil generálního ředitele ČMZRB již v půlce března.

  • V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a značný zájem podnikatelů budeme vystavovat Osvědčení o zásahu vyšší moci i nadále s 50 % slevou. Se zvýhodněnou cenou můžete počítat až do dne ukončení nouzového stavu. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem. Více informací můžete nalézt zde.
  • Na nedomyšlenost vládního harmonogramu uvolňování restrikcí dnes upozornil mimo jiné také Deník.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

Další informační shrnutí můžete očekávat po víkendu.
S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR