Vážení členové Hospodářské komory,
v návaznosti na dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Výstupy z jednání vlády:

· Včera večer vláda představila plán rozvolňování preventivních karanténních opatření. Má pět fází (viz příloha). Oceňujeme, že vláda přišla s návrhem, jak by se měly v následujících týdnech postupně otevírat obchody, služby a gastronomická zařízení, nicméně považujeme ho za výrazně konzervativní. Domníváme se, že by tempo rozvolňování mohlo být rychlejší. Také nás mrzí, že vláda tento plán nijak neprojednala s těmi, kteří jej budou realizovat. A tak její návrh má nedostatky, na něž jsme dnes upozornili spolu s řadou našich začleněných společenstev. Je chybou, že vláda svou představu zveřejnila až na tiskové konferenci, čímž znemožnila věcnou diskusi, ve které by podnikatelé mohli upozornit na mnoho nejasností a nedomyšleností, které vládní návrh obsahuje. Podrobnosti zde.

  • Výstupy z jednání senátu:

· Horní komora parlamentu se bude na zítřejší schůzi zabývat mj. dvěma zákony o nájmech, ke kterým má Hospodářská komora ČR zásadní výhrady. V prvním případě se nájemcům odkládají splátky nájmu nebo podnájmu prostorů určených k podnikání. Zákon sice poměrně vstřícně ulevuje podnikatelům v roli nájemců, ale ponechává bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na jejichž bedra tak plně přesouvá důsledky mimořádných opatření z důvodu pandemie. V druhém případě upozorňujeme, že návrh zákona celou složitou problematiku zužuje jen na výpověď z důvodu prodlení s platbami nájemného. Bližší informace naleznete zde.

  • S potěšením mohu konstatovat, že jsme dnešním dnem zpracovali již více než 2000 dotazů a podnětů v naší bezplatné poradně. Mám radost, že díky této aktivitě mají podnikatelé přístup k aktuálním informacím a místo, kam mohou směřovat své podněty a dotazy.

Při této příležitosti bych rád poděkoval spolupracujícím advokátním kancelářím (jejichž přehled naleznete zde) za jejich pomoc aspolečnosti NEWPS.CZ, která vytvořila technologické řešení a celou poradnu spravuje. Velmi si této spolupráce vážím.
Ujišťuji vás, že poradna bude fungovat nejméně do konce dubna. Více informací k poradně naleznete na našich webových stánkách. Pro zefektivnění vás prosím, abyste své dotazy směřovali pouze na tuto platformu a nikoliv do odpovědí na tento e-mail. Děkuji.

  • V návaznosti na opakující se dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z Programu Antivirus jsme pro vás umístili na web odpovědi na 12 nejčastějších dotazů.
  • Za alarmující považuji výsledky online výzkumu, který v minulých dnech realizovala agentura SC&C. Z výzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 2085 respondentů, vyplynulo, že 10 % podnikatelů deklaruje, že už přímo pozastavilo své podnikání či tak udělá v blízké době a dalších 18 % uvádí, že má vážné finanční problémy. Podnikatelé jsou na tom výrazně hůře než průměr populace, kde velké finanční potíže ohrožují 3 % populace.
  • Před Velikonocemi jsme pro vás Markem Hlavicou, ředitelem Asociace komunikačních agentur, natočili video rozhovor. Ten můžete zhlédnout jak na komorovém webu, tak na YouTube kanálu.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

Další informační shrnutí můžete očekávat tento pátek. V případě potřeby jsme však připraveni reagovat operativně, aby se k vám dostaly zásadní informace včas.
Přeji pevné zdraví a mnoho sil.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR