Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Vláda na své schůzi dne 1. dubna schválila řadu návrhů důležitých pro podnikatele, které však musí ještě projednat a schválit parlament:

·         Pro všechny je zásadní prodloužení nouzového stavu do 11. května 2020.

·         Pro podnikatele jako klienty bank je důležitá možnost požádat z důvodu pandemie o moratorium na splátky bankovních úvěrů (jistiny i úroků) na 3 až 6 měsíců s tím, že lhůta pro splacení úvěru se prodlouží o dobu přerušení splácení; přitom výše příslušného úvěru sjednaného a čerpaného před 26. březnem není omezena. Více informací zde.

·         Podnikatelů v roli věřitelů se bude týkat obdobné moratorium na splácení spotřebitelských úvěrů.

·         Pro podnikatele jako nájemce i pronajímatele je významné moratorium na úhradu nájemného na 3 měsíce (do 30. června) s tím, že odložené nájemné musí být zaplaceno do 2 let. Podnikatelé jako poskytovatelé nájemního bydlení nebudou moci po omezenou dát výpověď z nájmu pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného.

Vláda rovněž povolila další výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Od 2. dubna bude možno otevřít prodejny domácích potřeb, pokud nabízený sortiment zahrnuje ochranné pomůcky.

·       V souvislosti se včera schváleným legislativním balíčkem ministryně spravedlnosti Marie Benešové jsme pro vás zpracovali základní analýzu navržených změn s významnějším dopadem na podnikatelské prostředí.

  • Na základě jednání vlády průběžně aktualizujeme tabulku s opatřeními Hospodářské komory a jejich plnění. K náhledu zde.
  • Připomínám, že dnes byl zahájen příjem žádostí o ošetřovné pro OSVČ. Možnost žádat má každá OSVČ, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě či hendikepovaného člověka. Bližší informace k podmínkám a způsobu podání žádosti jsme pro vás shromáždili zde.
  • V souvislosti s ohlášeným spuštěním příjmu žádostí o záruku (2. dubna 2020 v 8:00 hod.) v programu COVID II Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Vám zasíláme informaci o spuštění on-line nástroje pro usnadnění podání žádosti. On-line nástroj byl vyvinut v partnerství právní firmy Frank Bold a IT firmy Legal Systems. Bude dostupný v rámci on-line právní podpory Frank Bold, která poskytuje bezplatné poradenství v souvislosti s pandemií COVID19. On-line formulář provede zájemce o podání žádosti o záruku v programu COVID II, a předpřipraví mu potřebné formuláře pro úspěšné podání žádosti do programu. Žadatel však bude muset následně ještě některé údaje doplnit sám, a i podání si bude zajišťovat sám.
  • Uvědomujeme si, že může být obtížné zorientovat se v záplavě každodenní dávky zpráv, které se na nás hrnou z vlády i sdělovacích prostředků. Proto jsme pro vás připravili desatero rad. Může sloužit jako inspirace, na co myslet v době koronavirové pandemie, abyste co nejlépe ochránili své podnikání.
  • Dnes jsme publikovali další dílčí výsledky z poslední ankety mezi podnikateli, tentokrát k dopadům koronaviru na personální politiku. Zaměstnance kvůli vládním opatřením v souvislosti s koronavirem propustilo už 7 % členů HK ČR, především v restauračních službách a v cestovním ruchu. Alarmující je, že propustit zaměstnance zvažuje více než čtvrtina zaměstnavatelů z řad členů, přičemž ve zpracovatelském průmyslu to je dokonce více než každá třetí členská firma. Celkem 29 % respondentů, především velkých firem a firem ze zpracovatelského průmyslu, projevilo zájem o službu, v rámci které by mohly dočasně poskytnout především volné personální kapacity jiné firmě nebo naopak v případě potřeby tyto kapacity dočasně získat.

V návaznosti na uvedené jsme promptně reagovali realizací projektu Zachraň práci! Jsem potěšen pozitivní zpětnou vazbou a zájmem firem. Za necelý den od spuštění tohoto projektu bylo registrováno již více než 50 firem, které nabízí ke sdílení pracovní kapacity v součtu téměř 1700 pracovníkůpřidělením k jinému zaměstnavateli. Nejčastější nabízené profese jsou pro využití v oblasti výroby či skladování a zpracování výrobků. Naopak jsme spolu s partnery projektu – Jurent CZ a MONTO, s.r.o. – zaregistrovali téměř 40 firem, které by uvítaly doplnění svých pracovníků nejčastěji o technické a řemeslné profese ve stavební výrobě, svářeče a skladníky v součtu téměř 200 pracovníků

  • Dnes jsme na webových stránkách komory umístili stanovisko Unie filmových distributorů k současnému nouzovému stavu.
  • Pro všechny zájemce jsme na komorovém YouTube kanále publikovali video rozhovor, ve kterém mj. reaguji na úterní výstupy vlády.
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

Přeji pevné zdraví a mnoho sil.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR