Vážení členové Hospodářské komory,
dovolujeme si vás znovu oslovit v reakci na včerejší tiskovou konferenci po jednání vlády a upřesnit vám výklad nově prezentovaných opatření. Zároveň bychom vám rádi zodpověděli vaše nejčastější dotazy, představili naše stanoviska i aktivity na pomoc krizí zasažených podnikatelů.
· Vláda na svém pondělním jednání rozhodla o dalších zpřísňujících opatřeních proti šíření koronavirové epidemie s významným dopadem na podnikatele, a to s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. (dnešní půlnoci) do 3. listopadu 2020.
· Zákaz shromažďování nad 6 osob
Zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

Zároveň platí, že osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.
Tento zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky.
Zákaz se naopak nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.
Zákaz se také nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne. Pro tento účel však platí zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 – 06:00 hod.
· Zákaz všech hudebních, divadelních a jiných uměleckých akcí
Zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, dále společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, dále se zakazují poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
· Uzavření restaurací, barů a klubů
Do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude možné je obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. Výjimku budou mít pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.
· Uzavření škol i ZŠ 1. stupně do 2. listopadu
Ke změnám dojde i v provozu školských zařízení. Po razantním omezení teoretické výuky na vysokých a středních školách budou od 14. října zcela uzavřeny i školy základní, družiny a školské kluby. Školy se otevřou 2. listopadu. Co se týká ošetřovného, zůstane na 60 procentech, ale s minimem 400 korun denně.
· Výuku pro děti kritické infrastruktury mají zajistit kraje
Krajští hejtmani a pražský primátor ale dostali od vlády za úkol zajistit výuku pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení.
· Vrácení vstupného na akce
Vláda schválila také návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí. Novela prodlužuje časovou působnost zákona, který umožňuje pořadatelům odložit vrácení vstupného na akce, které se měly uskutečnit po dobu účinnosti novely, ale kvůli probíhající epidemii musely být zrušeny, až do 30. září 2021.
Kompletní znění včetně regulace nepodnikatelských subjektů nalezeteZDE.
Komentář Hospodářské komory k nově ohlášeným mimořádným opatřením proti šíření onemocnění covid-19 si můžete přečístZDE.
· Usnesením Vlády České republiky č. 996 ze dne 8. 10. 2020 a následně č. 1021 ze dne 12. října 2020, o přijetí krizového opatření, se ruší vzdělávací semináře realizované projekty OPZ. Od 8. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (s možností dalšího prodloužení) umožní řídící orgán MPSV realizátorům projektů s jednotkovými náklady zaměřenými na další profesní vzdělávání, podpořené ve výzvách OPZ č. 97 a 110, volnější režim původně stanovených specifických požadavků na realizaci. Opatření se týká pouze rušení plánovaných vzdělávacích akcí. Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ jsou k dispozici ZDE. Hospodářská komora ČR žádá o další rozvolnění pravidel realizace projektů, včetně urychleného jednání o umožnění on-line kurzů, které je závislé na schválení Evropské komise. Výjimka k on-line kurzům bude podle aktuálního vyjádření řídícího orgánu zveřejněna do 16. 10. 2020 na stránkách www.esfcr.cz s účinností od 5. 10. 2020.
· Hospodářská komora v návaznosti na vládou přijímaná mimořádná opatření, která zakázala nebo výrazně omezila provoz vybraných provozoven a návazných oborů, na pondělní tiskové konferenci představila návrhy na kompenzace pro tato zařízení. O kompenzacích jsem již jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Na rozdíl od jarních měsíců je nyní velmi důležité, aby stát podporoval jen ty sektory, které jsou nejvíce omezené ve svém podnikání. Jakákoliv plošná opatření by v tuto chvíli byla neefektivní a pro stát také výrazně nákladná.
Přehled návrhů na kompenzace:
1. kompenzační bonus pro OSVČ
2. opětovné spuštění programu COVID Nájemné
3. obnovení programu Antivirus C
4. prodloužení programu Antivirus A
5. prodloužení programu Antivirus B
6. podpora dohodářů (DPČ a DPP)
7. obnovení moratoria na splácení úvěrů
8. spuštění programu COVID Sportoviště
9. spuštění COVID Eventy
10. spuštění kompenzačního programu pro oblast stravování
11. spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu
12. spuštění programu pro ubytování v zasažených regionech., např. v kombinaci s podporou krajů
13. zvážit odklad 3. a 4. vlny EET
14. odpuštění daní uzavřeným nebo omezeným provozům
15. kompenzovat MSP náklady na náhradu mzdy (nemocenskou) na zaměstnance v karanténě
Záznam tiskové konference je vám k dispoziciZDE (začátek v čase 5:00). Shrnutí všech klíčových sdělení si pak můžete přečíst v této tiskové zprávě.
· Za významný úspěch Hospodářské komory lze považovat, že se podařilo vyjednat a také prosadit k projednání (doufejme i schválení) na zítřejší mimořádné schůzi vlády opatření řešící problematiku pracovně lékařských prohlídek. Námi předložené řešení spočívá – stejně jako v jarní fázi koronakrize – v nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení by bylo platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Pokud vláda zítra tento návrh skutečně přijme, nebude třeba až do konce trvání tohoto nouzového stavu provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.
· Zasíláme Vám novinky v přeshraničním pohybu vůči občanům ČR aktualizované k dnešnímu dni. Věnujte pozornost změnám v přeshraničním styku s Belgií, Estonskem, Irskem a Litvou. Například od 12. 10. 2020 mohou občané států EU a osoby v nich legálně pobývající vstoupit do Litvy bez nutnosti předložit při vstupu do země negativní test na COVID-19 ne starší než 72 hodin. Nicméně pro občany ČR platí, že musí podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě.
· Hospodářská komora podporuje žádost Asociace prádelen a čistíren o zařazení do programu státní podpory a požadavky Asociace hotelů a restaurací ČR. Zajímavý rozhovor ohledně nových nařízení vlády s Janou Havrdovou, prezidentkou České komory fitness a členkou představenstva HK ČR můžete zhlédnout ZDE.
· Připomínám také přehled nejdůležitějších odkazů na webové stránky institucí, které monitorují současnou epidemickou situaci. V seznamu najdete například odkaz na aktuální vládní opatření, nejnovější informace ministerstva zdravotnictví, webové stránky krajských hygienických stanic, seznam odběrových míst v České republice, aktuality ministerstva financí, rozcestník pro podnikatele a živnostníky ministerstva průmyslu a obchodu a mnohé další.
· Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz/koronavirus/ či na www.komoraplus.cz.
Přeji mnoho sil a pevné zdraví.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR