Právě si prohlížíte Projekt  Zvyšování kompetencí pracovníků členů OHK Kutná Hora
Logo Opz Barevne.jpg | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA
  • Rubriky příspěvkuProjekty

Okresní hospodářská komora Kutná Hora realizuje:
Projekt  Zvyšování kompetencí pracovníků členů OHK Kutná Hora
registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010928, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Období realizace projektu: 1.4.2019 – 31.3.2022. Cílem projektu je zvyšování kompetencí pracovníků členů Okresní hospodářské komory Kutná Hora. Projekt je spolufinancován ze zdrojů OP Zaměstnanost.

O projektu

Dotazníky

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti

Specializované IT

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Technické a jiné odborné vzdělávání

Interní lektor