§ 1

Výše ročního členského příspěvku (dále jen „členský příspěvek“) činí: a) u fyzických osob: 500 Kč b) u právnických osob: 5 000 Kč

§ 2

(1) Člen okresní hospodářské komory platí členský příspěvek dle § 1 okresní hospodářské komoře do 1. 5. každého kalendářního roku na č.ú. 19-6320050207/0100. Okresní hospodářská komora si 90% členského příspěvku ponechává pro svou činnost, zbývajících 10% zasílá do 15. 5. každého kalendářního roku Hospodářské komoře České republiky na č. ú. 600006633/0300, variabilní symbol 648. (2) Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena okresní hospodářské komory v průběhu kalendářního roku platí členský příspěvek za tento rok v plné výši do 10-ti dnů od přijetí za člena okresní hospodářské komory.

§ 3

Pokud členu okresní hospodářské komory v průběhu kalendářního roku členství v okresní hospodářské komoře zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací.

§ 4

Příspěvkový řád byl Schválen na shromáždění členů okresní hospodářské komory dne 9.11.2000.