Zvysovani Kompetenci | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA

Kurzy věcně spadající do jakékoliv předchozí aktivity realizované zaměstnancem příjemce Nepodporované: mentoring, dlouhodobé vedení, adaptace

Max. způsobilá délka k proplacení – dle zařazení do aktivity
Nutno splnit a doložit kvalifikaci a lektorskou praxi

1. Firma

2. Kontaktní osoba

Poznámka: Informace o podpoře de minimis najdete zde

3. Dotazník