Právě si prohlížíte Přizpůsobují nabízené služby nové situaci
5 PLUS 2 | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA
  • Rubriky příspěvkuAktuality

Týdeník 5+2 požádal Vladimíra Střihavku, předsedu Okresní hospodářské komory Kutná Hora o rozhovor k aktuální situaci podnikatelů na Kutnohorsku v souvilosti s krizí vyvolanou opatřeními proti šíření koronaviru Covid-19.

Rozhovor najdete zde nebo si jej přečtěte zde:

Vzhledem k velké navázanosti na cestovní ruch patří Kutnohorsko k regionům výrazně zasaženým koronakrizí. Pomoci místním podnikate- lům může každý tím, že bude využívat jejich služby. „Rád bych požádal obyvatele Kutné Hory, aby využívali například možnosti rozvážky jídel z kutno- horských restaurací. Existují i různé vouchery, které si lidé mohou nyní zakoupit a využít jich až v době, kdy budou obchody a služby opět otevřeny,“ říká Vladimír Střihavka, předseda Okresní hospodářské komory Kutná Hora.

V Kutné Hoře je důležitým prvkem cestovní ruch, jak se jeho omezení ve městě projevilo?

Kutnohorsko je destinací s rozvinutým turistickým ruchem, takže patří k těm nejpostiženějším současnou pandemií covid-19. Propad tržeb v turismu se odhaduje kolem šedesáti procent. To jsou čísla od začátku roku do konce srpna. Takže celkový propad tržeb v cestovním ruchu na Kutnohorsku se vzhledem k nynějším vládním opatřením může koncem roku pohybovat i někde kolem 70 až 80 %. Turistický ruch a s ním spojené další obory jako doprava, ubytovací a stravovací služby, služby turistických průvodců a tak dále jsou dnes opravdu v zoufalé situaci. Pro malé a střední podnikatele je asi nejnáročnější právě toto období. Jarní zmrazení ekonomiky ještě nějak zvládli, převážně z vlastních finančních rezerv, ale v současné době jsou již možnosti těchto drobných podnikatelů prakticky vyčerpány. Bez pomoci státu opravdu hrozí nevratný rozpad sítě drobných obchodů a služeb. A to s důsledky jak pro místní obyvatele, tak i pro turisty.

Foto 52 | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA
FOTO | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA

„Zkuste prosím podpořit malé a drobné podnikatele v místě vašeho bydliště, jsou to vaši sousedé,“ říká Vladimír Střihavka (uprostřed). Na snímku při setkání s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým (vpravo) a ředitelem OHK Kutná Hora Robertem Lukáškem (vlevo).

Vaši členové jsou z různých oborů. Začali se někteří věnovat jiné činnosti, která se v současné situaci stala potřebnou?
Samozřejmě, že dochází k určité restrukturalizaci trhu. Některé obory jsou zcela paralyzované, jiné naopak zažívají boom. Prosperují převážně různé rozvážkové služby, internetové obchody a zásilkové služby. I členové naší Okresní hospodářské komory Kutná Hora museli na současnou situaci reagovat. Množství restaurací začalo s rozvážkovou službou, textilní výrobci se zapojili do výroby ochranných prostředků a podobně.

Jak mohou lidé kutnohorské podnikatele podpořit?
Jednoznačně spotřebou. Rád bych požádal obyvatele Kutné Hory, aby využívali například možnosti rozvážky jídel z kutnohorských restaurací. Existují i různé vouchery, které si lidé mohou nyní zakoupit a využít jich až v době, kdy budou obchody a služby opět otevřeny. Zkuste prosím podpořit malé a drobné podnikatele v místě vašeho bydliště, jsou to vaši sousedé.

S čím nyní nejčastěji pomáhá vaše Okresní hospodářská komora?
Naše komora pomáhá především přehlednými informacemi. Na našich webových stránkách www.ohk-kh.cz se podnikatelé dozvědí o možnostech čerpání státních podpor pro podnikatele. Máme tam zřízené krizové zpravodajství, kde přehledně informujeme jak o aktuálních nařízeních vlády, tak i o jednotlivých záchranných programech, včetně odkazů ke stažení žádostí o tyto programy a informací o způsobech jejich vyplnění a podání.

Fungujete od roku 1995, jak se zde podnikatelská sféra proměnila? 
Musím konstatovat, že se změnila výrazně. Malé a drobné podnikání v centru města je dlouhodobě v krizi. Více jak 40 prázdných nebytových prostor v centru města je smutnou realitou. To je věc, která nás jako komoru trápí, a snažíme se tento stav změnit. Je třeba dostat do centra města zvláště turisty a tím zvýšit poptávku po službách a obchodech v centru. Stávající praxe, kdy organizované zájezdy navštěvují pouze chrám sv. Barbory a odjíždějí přímo od chrámu do kostnice, je z dlouhodobého hlediska neudržitelná. V loňském roce navštívilo chrám sv. Barbory cca 350 000 turistů. Do centra jich však zavítá jen malý zlomek, dle našich statistik zhruba 20 procent, a jsou to převážně individuální návštěvníci. U organizovaných zájezdů je toto číslo ještě menší. Dlouhodobě prosazujeme vybudování záchytného parkoviště pro turistické autobusy v prostoru těsně vedle stávajícího městského vlakového nádraží. Turisté by pak měli možnost projít centrem města směrem až k chrámu sv. Barbory a oživit tak skomírající podnikání v centru. Naopak potěšitelná jsou některá loňská čísla z ankety Město pro byznys, kde se Kutná Hora v parametru průměrné mzdy umístila na 1. místě v rámci 26 hodnocených měst Středočeského kraje. Pro někoho jistě překvapivé, ale o to příjemnější zjištění. To svědčí o tom, že se středním a velkým zaměstnavatelům ve městě daří, mají možnost zvyšovat mzdy a tady je změna oproti minulým letům výrazně pozitivní.

Jak koronavirus zasáhl vaši pobočku a jak se s tím snažíte vypořádat? 
Provoz a aktivity Okresní hospodářské komory jsou samozřejmě též zasaženy. Na podzim roku 2019 jsme získali dotaci na bezplatné školení zaměstnanců členů Okresní hospodářské komory Kutná Hora v různých oborech, vzhledem k vládním opatřením ke sdružování osob nejsme schopni tuto naši aktivitu zatím realizovat.

Některé profese nejspíš zaniknou, nové vzniknou. Jak to vidíte vy? 
Oborová restrukturalizace bude přirozeným vývojem. Důležité je, aby se nezvyšovaly počty nezaměstnaných. Aby obory, které nyní prosperují, byly schopny absorbovat lidi z oborů, které díky pandemii budou nuceny propouštět. Zatím jsem v tomto ohledu optimistou, nezaměstnanost prozatím skokově neroste.

Jakou radu byste dal někomu, kdo s podnikáním plánuje právě začít? 
To je opravdu těžká otázka. Začínat s podnikáním v těchto dobách chce odvahu a jasný byznysplán. Ekonomika se bude ze současné situace vzpamatovávat minimálně mnoho měsíců, možná i několik let. Proto doporučuji opravdu důkladně zvážit obor podnikání. Na druhou stranu začínající podnikatelé mají dnes možnost velmi zajímavých úvěrů s velmi nízkou úrokovou mírou a možností odkladu splácení. Takže pokud má někdo dobrý byznysplán, může podnikání zahájit za výhodných úvěrových podmínek. Věřím, že podnikatelé se se současnou situací převážně vypořádají. Je však jasné, že bez výrazné pomoci státu to někteří podnikatelé, podnikající v nejvíce zasažených oborech, vlastní silou nezvládnou.

Autor: EVA JAROŠOVÁ, 5plus2.cz 13. 11. 2020