• Rubriky příspěvkuAktuality

Brno, 15. září 2021. Miroslav Vaníček byl na návrh OHK Kutná Hora vyznamenán zlatou Merkurovou medailí, nejvyšším oceněním, které Hospodářská komora České republiky uděluje. Za dlouholetou dobrovolnou práci pro komoru, za zásluhy o její rozvoj a za dlouhodobou aktivní podporu podnikání mu ji v předvečer konání 33. sněmu Hospodářské komory České republiky v Brně předal prezident komory Vladimír Dlouhý.

Ing. Miroslav Vaníček se do povědomí kutnohorské veřejnosti zapsal jako generální ředitel ČKD Kutná Hora, který v devadesátých letech vedl tento významný kutnohorský podnik s mnoha tisíci zaměstnanci. Ten úspěšně exportoval strojírenské výrobky z Kutné Hory do celého světa.

Miroslav Vaníček ocenění zlatou Merkurovou medailí se skromností sobě vlastní suše komentoval takto: „Zprvu jsem přemýšlel, kdo z mých známých si ze mne chce vystřelit. Mám takových dost. Později jsem pochopil, že je to myšleno vážně. A já vám za to děkuji.“

Za Okresní hospodářskou komoru Kutná Hora mu k získání zlatého Merkura poblahopřál předseda Vladimír Střihavka, který k tomu řekl: „Pan inženýr Vaníček je nejen dlouholetým členem naší okresní hospodářské komory a předsedou její dozorčí rady, ale také již téměř třicet let pracuje v podnikatelské sféře. Kromě OHK Kutná Hora byl po několik volebních období i členem představenstva Krajské hospodářské komory Střední Čechy a Hospodářské komory ČR. Jsem velice rád, že po právu získal toto významné ocenění za svůj přínos pro komoru a pro rozvoj podnikání.“

Ing Vanicek Zlaty Merkur | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA
Zlatou Merkurovou medailí bylo oceněno pět vynikajících osobností Hospodářské komory ČR. Ing. Miroslav Vaníček stojí úplně vpravo, prezident komory Vladimír Dlouhý, který mu medaili předal, úplně vlevo.